ซีรีย์น่าดู

ชีวิตกับโลกที่ไม่สามารถมองเห็น เรื่อง “สงครามคนตาบอด”

“See” เมื่อโลกถูกเล่นงานทางธรรมชาติโดยการระบาดของไวรัส ทำให้ผู้คนล้มตายและเสียชีวิตจากไปเกินครึ่งของประชากร ทำให้เผ่าพันธ์มนุษย์รอดชีวิตอยูู่สูญเสียการมองเห็นไป คือทุกคนที่เกิดมาจะตาบอดไม่สามารถมองเห็น แต่กลับมีประสาทสำผัสที่รวดเร็ว เมื่อเวลาล่วงเลยไปเป็นเวลาหลายร้อยปีมนุษย์ก็เริ่มปรับตัว และเรียนรู้วิธีเอาตัวรอด โดยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นชนเผ่าแต่วันหนึ่งกลับมีเด็กคนนึงเกิดมาแล้วสามารถมองเห็นได้ ทำให้ทุกคนแตกตื่น

ติดตามเพิ่มเติม : ซีรีย์น่าดู